Politie
Lettertypes/grootte

In Covid-tijden moeten we moeilijke beslissingen nemen. Alle niet dringende opleidingen met fysiek contact worden uitgesteld omwille van het risico op besmetting. Maar eenheden kunnen uitzonderingen aanvragen. Vandaag stond zo'n aanvraag op de agenda van het hoger overlegcomité in Brussel, namelijk de opleiding van de nieuwe collega's voor het bijzondere bijstandsteam in Limburg.

 Vanuit de ACOD hebben we positief advies gegeven, als enige van de vier vakbonden. Dat was een weloverwogen beslissing. We moeten hier twee risico's en hun mogelijke gevolgen afwegen. Aan de ene kant heb je de kans op besmetting met het Covid virus. Aan de andere kant heb je het risico dat we straks over onvoldoende mensen beschikken om de collega's op het terrein de gespecialiseerde bijstand te geven die ze vragen. 

We zijn er van overtuigd dat de gewone GPI 48 trainingen (de geweldsbeheersing) op dit moment beter niet doorgaan. De collega' die hier aan deelnemen zijn de mensen van de eerste lijn die dagelijks in contact staan met het publiek en dus het meeste risico lopen op een besmetting. Zij gaan wel schieten, maar we zijn het er allemaal over eens dat het oefenen van handboeitechnieken nu beter uitgesteld kan worden. Net omdat je dan mensen uit verschillende diensten bij elkaar gaat zetten en die dan in zeer nauw fysiek contact moeten trainen.

Voor de bijzondere bijstandsteams is het een ander verhaal. Zij treden op in gevaarsituaties en doen dat met de nodige bewapening en beschermingskledij. Hierdoor is het risico dat ze lopen op een Covid besmetting kleiner. De kans op confrontatie met ernstig geweld is daarentegen hoger. Ze opereren in hun eigen team, een aparte bubbel, afgescheiden van de andere collega's en weg van het publiek. Tijdens de opleiding doen ze hun oefeningen met helm, masker en handschoenen. Ze houden zich maximaal aan de regels wat preventie van Covid betreft. Daarom willen we de laatste drie weken van deze opleiding ook zonder uitstel laten doorgaan. We willen verzekeren dat wanneer straks onze collega's van de eerste lijn bijstand vragen van de GPI 81 eenheden, deze klaar zullen staan. En deze 7 mensen moeten daarom snel opgeleid worden om die permanentie te garanderen.

Daarom gaven wij hier een weloverwogen positief advies. WIj hopen nu dat de voorzitter van het HOC, die ook de minister vertegenwoordigd, ons volgt in ons positief advies.