Politie
Lettertypes/grootte

De kersverse minister van binnenlandse zaken Annelies Verlinden heeft de 4 representatieve politievakbonden uitgenodigd voor een eerste gesprek. De boodschap van de vakbonden was duidelijk. Het politiewerk moet attractiever gemaakt worden. 

Iedereen was voorzichtig optimistisch omwille van de bijkomende budgetten die beloofd worden in het regeerakkoord, om de politiewerking te optimaliseren en te moderniseren. Vanuit de vakbonden werden de verschillende pijnpunten nog eens benadrukt. Zowel de gebrekkige en soms zelfs onveilige infrastructuur waar vooral de federale politie mee te maken heeft. Het verouderde uniform met de bijhorende leveringsproblemen. De capaciteitstekorten en de problemen met de rekrutering en selectie. De nood om de NAVAP te behouden en de financiering voor langere termijn te regelen in plaats van jaarlijks. Politieambtenaren die slachtoffer worden van geweld krijgen nog steeds niet de nodige ondersteuning en draaien vaak nog op voor de kosten. De beloofde tweejaarlijkse herevaluatie van de loonschalen. Het zijn eisen die je van alle vakboden hoort.

Als de ACOD hebben we nog eens benadrukt dat in het vorige sectorale akkoord vooral de mensen in laagste loonschalen weinig tot niets hebben gekregen en dat het afschaffen van de 19 toelagen en vergoedingen geen goede zaak was. Ook hebben we willen benadrukken dat een herwaardering van de nabijheidspolitie een belangrijk item is.  

We zullen tijdens de komende onderhandelingen met de minister er alles aan doen om de best mogelijke resultaten te halen. Daarbij gaan we de steun van de mensen op straat nodig hebben. Wij houden jullie op de hoogte.