Politie
Lettertypes/grootte

De vaste afgevaardigden van de ACOD vragen er al naar sinds het begin van de crisis. Erken de besmetting met het Covid-19 virus voor het politiepersoneel als beroepsziekte. Zij worden immers als eerste gestuurd naar de mensen die zich niet aan de regels houden en dus ook een verhoogde kans op besmetting betekenen.

Vandaag kregen we eindelijk de bevestiging dat de minister van binnenlandse zaken en veiligheid een brief heeft gericht aan minister Maggie De Block van volksgezondheid met het verzoek te onderzoeken of de politie in aanmerking kan komen voor de erkenning van een besmetting met het Covid-19 virus als beroepsziekte of arbeidsongeval. We hopen nu dat het onderzoek en het daaropvolgend antwoord niet te lang op zich laten wachten.