Politie
Lettertypes/grootte

Voor de mensen in de gezondheidssector is het al geregeld. Indien zij besmet geraken met het Covid-19 virus kunnen ze beroep doen op de procedure voor de erkenning van een beroepsziekte. Maar die erkenning moet voor ons ook uitgebreid worden naar andere sectoren. 

Ook het politiepersoneel dat omwille van de vereiste aanwezigheid op het terrein of het bureel besmet geraakt moet in aanmerking komen voor deze erkenning. We hebben daarom aan de bevoegde instanties gevraagd om snel werk te maken van de erkenning van Covid-19 als beroepsziekte bij de politie. Zij worden immers dagelijks de baan opgestuurd om na te gaan of de bevolking de preventiemaatregelen opvolgt.

Het politiepersoneel moet zonder masker werken, tenzij er sprake is van een aantal bijzondere situaties. Alleen is het voorkomen van die situaties moeilijk te voorspellen en kan een normale situatie snel omslagen naar een situatie waarbij ernstige risico's ontstaan. Ze moeten rekenen op de bereidwilligheid van het publiek om aan te geven of deze ziek zijn, als die mensen dat zelf al weten. Gewoon gaan werken betekent dus een moeilijk in te schatten risico lopen. Ook de mensen die op het bureel werken worden blootgesteld aan moeilijk in te schatten risico's. Voor ons redenen genoeg om ook voor hen de erkenning van een Covid-19 besmetting te laten erkennen als beroepsziekte. 

Maar we denken ook aan andere sectoren, van brandweer tot gemeentepersoneel. Overal waar mensen omwille van hun werk verplicht in contact moeten komen met publiek, moet een Covid-19 besmetting erkend kunnen worden als een beroepsziekte.