Politie
Lettertypes/grootte

De verregaande maatregelen beïnvloeden ook de werking van de politie als organisatie. Wanneer je ondervindt dat de preventiemaatregelen ontoereikend zijn of wanneer er maatregelen genomen worden die het personeel benadelen gelieve ons dat dan zo snel mogelijk te melden. De laatste info is beschikbaar in de artikels voor leden.

Meld problemen zo snel mogelijk! 

Hoewel we zo veel mogelijk fysiek contact gaan vermijden en alle niet noodzakelijk vergaderingen geannuleerd worden, blijven we digitaal en telefonisch bereikbaar voor onze leden. Je kan ons bereiken via de gekende gsm nummers en emailadressen of je vindt ze op onze website www.acodlrb.be

Als er onvoldoende zeep of ontsmettingsgel is, als er dingen gevraagd worden waarvan je denkt dat ze niet veilig zijn. Meld ze aan je afgevaardigde.

Ondertussen zitten we niet stil!

We hebben duidelijkheid gevraagd over de voorwaarden waaronder mensen in quarantaine geplaatst worden. Bij de federale politie geldt de regel, wie ziek is blijft thuis met doktersvoorschrift, wie niet ziek is komt werken. Maar we vernemen dat mensen naar huis gestuurd worden onder uiteenlopende voorwaarden. We hebben duidelijkheid gevraagd onder welke voorwaarden collega's, die deel uitmaken van een team waar iemand positief heeft getest en die vervolgens gedwongen naar huis worden gestuurd, zullen terecht komen. Voor ons kan het niet dat hier een loonverlies aan gekoppeld wordt of dat mensen gedwongen worden om hun verlof op te nemen.

Het afnemen van alcoholtesten houdt wel wat risico in. Wij hebben alvast aangedrongen om maximale preventiemaatregelen te nemen wat dit soort testen betreft. Het systematisch afnemen van meerdere testen na elkaar vormt een verhoogd risico gezien mensen blazen in de richting van het toestel dat vastgehouden wordt door een collega. We dringen dan ook om verstandig om te gaan met dit soort testen.

Onze mensen verdienen hun vakantie!

Wie op dit moment een weigering krijgt van zijn verlofaanvraag kan dat verlof nog opnemen tot 1 april 2021. Maar als je nog verlof moet opnemen en het wordt niet geweigerd, ben je wel gezien in de huidige omstandigheden. Voor wie had gedacht om na een lange zomer zonder vakantie, eindejaarsdagen zonder vakantie en de vele overuren eindelijk eens op vakantie te kunnen vertrekken, betekent vakantie nu thuis zitten. En thuis zitten is nu echt thuis zitten. Alle culturele evenementen zijn afgelast, alle restaurants en cafés zijn dicht. Hoewel niet alle landen een reisverbod instellen gaan de meeste Europese landen wel hun aantrekkelijkheid als vakantieland verliezen door de maatregelen die ze ook daar genomen hebben of vermoedelijk zullen gaan nemen. Daarom hebben we bij de minister aangedrongen om de overdracht van het verlof te verlengen tot 31 december. Zodat we ons verlof ook kunnen gebruiken waar het voor dient, om een vakantie te plannen die voldoet aan jou verwachtingen. We houden jullie op de hoogte van zijn reactie!