Jongeren
Lettertypes/grootte

In vergelijking met een kleine tien jaar geleden staan meer jongeren aan de zijlijn van de maatschappij.

Meer dan 15% van de jongeren heeft geen job of volgt geen opleiding of school.
Dit is een toename met 2% tegenover 2006 (zie tabel onderaan). 
Dit kan je lezen in de Sociaal-economische barometer 2017 van het ABVV.

Ook in andere Europese landen is er eenzelfde evolutie. In het Verenigd Koninkrijk is de stijging sterker, maar het percentage is daar nog steeds lager dan in België.
In Duitsland is er een omgekeerde evolutie. Daar zijn jongeren net meer aan het werk of in opleiding. 

ACOD LRB is erg bezorgd over deze evolutie. Hoeveel jong talent blijft daardoor onaangesproken? Hoeveel jongeren kunnen niet groeien in hun persoonlijkheid en ontwikkeling.
Een maatschappij waar ouderen langer aan de slag moeten blijven, terwijl jonge mensen geen kansen krijgen: dat vindt ACOD LRB niet rechtvaardig. Jongeren verdienen een toekomst!

Lees meer over schooluitval, flexijobs, armoederisico's, lonen en vermogens in België in de Sociaal-economische Barometer 2017.