Foto pixabay free

Zorg
Lettertypes/grootte

Volgens een kaderrichtlijn van het Agentschap Zorg & Gezondheid moeten alle interne en externe zorgverleners en vrijwilligers die in contact komen met de bewoners van de woonzorgcentra verplicht een FFP2-mondneusmasker dragen zolang ze aanwezig zijn. Dat wil dus zeggen de hele duur van hun shift. Deze maatregel is volgens ACOD LRB en BBTK te streng en gaat in tegen het advies van de taskforce Covid-19 Zorg Vlaanderen. Om de impact op het welzijn van het personeel te minimaliseren eisen we onder andere meer rustpauzes en een vergoeding zoals andere sectoren hebben wanneer er langdurig beschermingsmateriaal wordt gedragen.

Goed beschermingsmateriaal tegen het coronavirus is natuurlijk essentieel. Zowel voor de bewoners van woonzorgcentra als voor de werknemers. De sector kreunt zo al onder een personeelstekort. Niemand wil dat er nog meer uitval is of dat er bewoners besmet geraken. De maatregel om een FFP2-masker gedurende de hele aanwezigheid te moeten dragen is echter onhoudbaar en onnodig. Deze gaat zelfs verder dan de richtlijnen in de ziekenhuizen waar het beschermingsmateriaal uit mag om pauze te nemen.

De meeste werknemers zijn namelijk tussen de 6 en de 11 uren aanwezig in het woonzorgcentrum. Voor ACOD LRB en BBTK is het absoluut noodzakelijk dat de FFP2- maskers om de 4 uur kunnen ververst worden. We vinden de maatregel dan ook disproportioneel streng en zo goed als onmogelijk om in de praktijk toe te passen. Er is een absolute noodzaak aan een aanpassing waarbij de verplichting enkel geldt voor handelingen en periodes waarbij er contact is met bewoners. Er moeten momenten zijn waarbij het dragen van een chirurgisch mondmasker voldoende is.

Voor het welzijn van het personeel is het nodig dat:

  • er extra en voldoende rustpauzes voorzien worden bovenop de huidige;
  • dat de maskers gratis zijn;
  • dat er om de 4 uur een vers FFP2-masker wordt voorzien.

ACOD LRB en BBTK wijzen erop dat in de industrie veelal premies worden uitbetaald aan werknemers die de last van het dragen van FFP2-masker ondervinden. In deze geldt de geldelijke vergoeding niet, maar kan je dan ook niet nog eens die extra inspanning van het zorgpersoneel gaan eisen.

Federaal secretaris BBTK Johan Van Eeghem: “Het personeel van de woonzorgcentra staat sinds het begin van de coronacrisis in de frontlinie. Eerst zonder het nodige beschermingsmateriaal, met alle gevolgen van dien, en nu moeten ze een strengere richtlijn toepassen dan in de ziekenhuizen. Het welzijn van het personeel maar ook de bewoners is onze prioriteit. We willen uitbraken uiteraard zo veel mogelijk vermijden. Maar wanneer er tegelijk geopperd wordt dat besmette werknemers zouden kunnen werken op een niet-COVID afdeling dan zijn dergelijke maatregelen om zogezegd de zwakkeren te beschermen buiten alle proportie.

Je kan van een werknemer niet het onmogelijke eisen!!