Zorg
Lettertypes/grootte

De vakbonden formuleren hun bezorgdheden over de privatiseringsplannen van Zorgbedrijf Antwerpen. Zijn reageren op het bericht van de CEO over de nieuwe juridische structuur.

pdf Bericht aan het personeel van Zorgbedrijf Antwerpen  (561 KB)