Foto: Pixabay

Zorg
Lettertypes/grootte

Wie de zorgsector kent, vermoedt al langer dat de personeelsinzet in de commerciële instellingen lager is dan in de publieke. Dat aanvoelen heeft Vlaams minister Beke nu bevestigd met cijfers naar aanleiding van een parlementaire vraag hierover.

Vlaams parlementslid Lisa Vandecasteele (PVDA) vroeg de cijfers op van de personeelsbezetting in de woonzorgcentra (WZC) bij minister Wouter Beke (CD&V) (Schriftelijke vraag nr.155 op 23/11/2021). 

Gerekend op basis van de ligdagen worden zo'n 79.000 bewoners verzorgd in de Vlaamse woonzorgcentra.

  • Een goede helft (53,57%) van de WZC worden beheerd door vzw's.
  • 29,06% zijn publieke (OCMW)-instellingen.
  • 17,37% zijn in commerciële handen. 

Per 100 inwoners zetten publieke WZC 43 personeelsleden in. Bij de vzw's zijn dat er 39 en in de commerciële rusthuizen slechts 33 VTE. (Referentieperiode juni 2019 - juni 2020)

De hogere prijs die inwoners betalen, gaat dus al zeker niet naar extra personeel. 

Zorg is geen beleggingsproduct

De commerciële spelers benaderen zorg als een beleggingsproduct. Een groot vastgoedbedrijf schrijft in een advertentie dat ze de 'markt van de Belgische rusthuizen' opentrekt. De advertentie lonkt met de boodschap 'Wees wijs, beleg in grijs', spreekt van een 'zorgeloze belegging' en belooft  'Gegarandeerde en geïndexeerde huurinkomsten' en 'Geen risico op leegstand'. 

Voor ACOD LRB is zorg geen beleggingsproduct, maar een fundamenteel recht. Voldoende personeel is daarvan een essentieel onderdeel.