Zorg
Lettertypes/grootte

Na een marathon van 23 uren vergaderen hebben de Vlaamse regering, werkgevers en vakbonden uit de non- en social profitsectoren een voorakkoord bereikt. Het akkoord geldt voor de duurtijd van 5 jaar (1/1/2021 tot 31/12/2025).

Een budget van 527 miljoen euro gaat naar maatregelen voor meer koopkracht, minder werkdruk en extra personeel. Jaarlijks komt daar recurrent 50 miljoen bij voor extra personeel in de geregionaliseerde en klassieke welzijns- en zorgsectoren. Samen gaat het over 577 miljoen euro, waarvan 125 miljoen de publieke zorgsector toekomt. Dit is een aanzienlijke verhoging tegenover vorige akkoorden.

Dit voorakkoord legt de krijtlijnen en budgetten vast. De verdere concrete uitwerking zal gebeuren via het sociaal overleg:

  • voor de koopkrachtmaatregelen:
    - uiterlijk op 15 december 2020 voor de private sectoren;
    - uiterlijk op 31 januari 2021 voor de publieke sectoren;
  • voor de kwaliteitsmaatregelen, meer personeel en overige maatregelen: uiterlijk op 31 januari 2021 voor de private en publieke sectoren.

De maatregelen hebben betrekking op 179.718 voltijdse equivalenten, waarvan 40.636 in de publieke sector werken. Het heeft als doel het werken in de zorg- en welzijnssector aantrekkelijker te maken, want extra handen zijn dringend nodig. Het akkoord voorziet daarnaast in beperkte mate ook maatregelen voor de collega’s in de socioculturele en andere sectoren.

ACOD LRB wil alle collega’s uit de non- en socialprofit danken voor hun inzet. Wij bedanken ook iedereen die de voorbije maanden de collega’s uit de zorg heeft gesteund. Het is onder deze druk dat de Vlaamse regering niet langer afzijdig kon blijven.