Zorg
Lettertypes/grootte

Van 12 tot 18 oktober is het Week van de kinderbegeleiders. Gelauwerd als coronahelden, maar uitgesloten van de salarisschaal C3... Tijd om deze ongelijkheid recht te zetten!

Van 12 tot 18 oktober is het Week van de kinderbegeleiders. Gelauwerd als coronahelden, maar uitgesloten van de salarisschaal C3... Tijd om deze ongelijkheid recht te zetten!

In een recent onderzoek bleek nog maar eens dat de kinderbegeleid(st)ers achteraan bengelen wat lonen betreft in de zorg. Lisa, Jasna, Silke en Christine maakten de rekening.

Print de affiche en hang ze uit   pdf Meme Week Kinderbegeleider2020 (1.08 MB)