foto: pixabay

Zorg
Lettertypes/grootte

Op 7 juli 2020 werd na een korte maar intensieve onderhandelingsronde een voorontwerp van akkoord bereikt over een nieuw zorgpact voor de federaal gefinancierde zorgsector.

De bevoegde ministers De Block (Volksgezondheid), Muylle (Werk) en Clarinval (Begroting) hebben daar namens de regering een budget ter beschikking gesteld van 600 miljoen €.
Dit budget komt tegemoet aan de prioritaire eisen die werden gesteld door de vakbonden van de privé – én publieke zorgsector. Daarnaast werd reeds een structureel budget (402 miljoen €) voorzien in het kader van het Zorgpersoneelsfonds.

In totaal dus iets meer dan 1 miljard €.

Het akkoord is een kaderakkoord wat betekent dat de grote lijnen vastliggen maar de details nog verder moeten uitgewerkt worden.

Het kaderakkoord bevat 4 grote thema’s:


1. Opwaardering lonen door implementatie van het loonmodel IF-IC aan 100% (periode 2021-2022) maar dan specifiek rekening houdend met de specificiteit van de publieke sector. Daarvoor wordt een aparte tripartite werkgroep opgericht die het geheel in goeie banen moeten leiden. Daarnaast zullen de elders verworven competenties erkend worden (nog uit te werken) én zal gefaseerd opgebouwd worden naar een volwaardige 13de maand.

2. Fundamentele kwalitatieve verbetering van de arbeidsomstandigheden: recht op 3 weken opeenvolgende vakantie, recht op individuele vorming, recht op stabiele uurroosters, recht op stabiele en betere arbeidsovereenkomsten, initiatieven ter preventie van burn-out,...De sociale partners kunnen maatregelen onderzoeken om uitstroom wegens te korte loopbanen te voorkomen en de work–life balans te verbeteren.

3. Preventieve maatregelen igv een gezondheidscrisis: voorzien van noodzakelijk beschermingsmateriaal en van de nodige middelen om personeel tijdig om te scholen om tijdelijk op ad-hoc afdelingen in te zetten indien noodzakelijk.

4. Noodzakelijke structurele maatregelen: eerste stap is de hoofdverpleegkundige uit de financieringsnorm halen zodat er effectief en controleerbaar een VTE/afdeling bijkomt. Opstellen van normen voor andere beroepsgroepen, bijkomend aanwenden van middelen voor o.a. de uitbouw van multidisciplinaire mobiele equipes om in voldoende vervanging te voorzien. Eindeloopbaanmaatregelen zoals erkenning zwaar beroep, plan Tandem. Verhoging tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden (en deblokkering middelen van vorige sociale zorgakkoorden). Er zal ook massaal ingezet worden op vorming (uitbreiding project 600 door aanwending van de bijkomende middelen van het zorgpersoneelsfonds én de bijkomende middelen Sociale Maribel, om zoveel mogelijk bijkomende personen aan te trekken naar beroepen in de zorgsector. Tenslotte wordt het protocolakkoord mbt het sociaal overleg ihkv de ziekenhuisnetwerken zo vlug als mogelijk geconsolideerd.) 

Hoe gaat het nu verder?

Na consultatie van de verschillende instanties binnen de vakorganisaties werd groen licht gegeven om het kaderakkoord goed te keuren. Op vrijdag 10 juli werd het akkoord ter goedkeuring voorgelegd aan de federale ministerraad. Tenslotte zal op 15 september aanstaande het hele pakket (ihkv de begroting) ter stemming voorgelegd worden aan het federale parlement.

Deze items worden nu zo vlug als mogelijk (in federale werkgroepen) verder uitgewerkt om daarna in protocolakkoorden te kunnen gieten voor de publieke sector (voor de privé-sector wordt dat geregeld via CAO’s).

Er worden al veel vragen gesteld wie onder het toepassingsgebied valt? Antwoord: alle federaal gefinancierde zorginstellingen (in hoofdzaak ziekenhuizen, thuisverpleging,…).

De onderhandelingen voor de delen die zijn overgedragen naar het Vlaams niveau (o.a. woonzorgcentra, …) zijn op 8 juli gestart en het engagement daar is die tegen december worden afgerond.

Uiteraard zullen er nog veel andere vragen zijn maar essentieel is dat de onderhandelaars de komende tijd bovenstaande maatregelen in detail verder kunnen uitwerken.


Op geregelde tijdstippen zal verdere info gegeven worden over de stand van zaken.

Heb je intussen toch wat vragen:

Yves Derycke
Coördinator Gezondheidszorgen
ACOD
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0486 51 33 85


Frank Gabriels
stafmedewerker
ACOD LRB
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0474 49 02 10