Pixabay

Brandweer
Lettertypes/grootte

We stellen vast dat in het kader van corona-maatregelen het operationeel personeel preventief wordt thuis gezet na een contact met een risicosituatie. Deze risicosituatie kan al dan niet werkgerelateerd zijn. Door dit voorval verliezen ze hun recht op een operationaliteitspremie!


Voorvallen zoals deze zijn geen uitzondering. Preventieve maatregel desbetreffend werd reeds toegepast in de HVZ Antwerpen, HVZ Centrum , …

Het laatste voorbeeld ter zake kwam deze week nog in de media https://vrtnws.be/p.lOEGabEOV

In dit artikel wordt beschreven hoe zes brandweerlui mogelijk met coronavirus besmet geraakten bij een interventie in Leuven. De Leuvense brandweer nam geen risico en stuurde de zes betrokken brandmannen naar huis. Zij moeten zich nu laten testen. 

Door deze genomen preventiemaatregel verliezen betrokkene soms voor een periode van 14 dagen (of meer bij herhaling) de operationaliteitspremie omwille van een werkgerelateerde situatie. Rechtstreeks inkomstenverlies dus. Dit vindt ACOD LRB niet logisch en niet correct.

In gemeenschappelijk front hebben we een schrijven gericht aan FOD BIZA  met de vraag dit bij dringendheid te behandelen en samen via overleg te zoeken naar een oplossing voor het verlies van de operationaliteitspremie.

We houden u verder op de hoogte.