Uncategorised
Lettertypes/grootte

Hier vind je rechtstreekse linken naar wetgeving. Wil je meer duiding, zoek dan in de trefwoordenlijst van ACODpedia. Voor juridisch advies neem je contact op met je ACOD-secretariaat.

Syndicaal werk

Wet op het syndicaal statuut - 19 december 1974

Koninklijk Besluit Uitvoering Wet op het syndicaal statuut - 28 september 1984

Codex over het Welzijn op het werk

Arbeidstijd

Arbeidstijdwet voor de openbare sector - 14 december 2000

Arbeidsongevallen en beroepsziekte 

Arbeidsongevallen, ongevallen van en naar het werk, beroepsziekte voor de opanbare sector - 3 juli 1967

Uitzendarbeid 

Algemene wet uitzendarbeidet uitzendarbeid - 24 juli 1987

Decreet uitzendarbeid lokale besturen - 27 april 2018

Memorie van toelichting uitzendarbeid lokale besturen - 7 december 2018

Privacy

General Data Protection Regulation (GDPR)

Dossier Privacy op de werkvloer van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Lokaal bestuur

Decreet Lokaal Bestuur - 22 december 2017

Vlaamse rechtspositieregeling

Zorg

Geco├Ârdineerde wet ziekenhuizen - 10 juli 2008

Wet ziekenhuisnetwerken - 28 februari 2019

Woonzorgdecreet - 15 februari 2019

Politie

Statuut

RPPOL deel 1 - 30 maart 2001

RPPOL deel 2 - 30 maart 2001

Syndicale wetgeving politie

Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en vakverenigingen van de politie - 24 maart 1999

KB tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 - 8 februari 2001

GPI 80 vakbondsrelaties politie  - 17 maart 2014

 

Brandweer

{In opmaak}