Uncategorised
Lettertypes/grootte

Bescherming of niet van een vakbondsafgevaardigde?

Waarom engageren jongeren zich minder binnen een vakbeweging? Dit blijft een raadsel.

Jongeren zijn niet altijd op de hoogte welke belangrijke rol een vakorganisatie heeft. Vanuit hun standpunt lijkt een lidmaatschap enkel een noodzaak wanneer ze zich in de nesten hebben gewerkt.

De jongeren vergissen zich. Een vakorganisatie, zoals de ACOD, heeft een ruim aanbod aan dienstverlening. En dit start al tijdens hun werk als jobstudent door het boekje vzw Magik. Doorheen de beroepscarrière van de jongere kan die terecht bij de vakorganisatie met vragen rond loopaanonderbreking, verlofregeling, ziekte, ordemaategelen enz.  Ook kan de jongere bij de vakorganisatie terecht als die eens een goed gesprek wil rond de problemen op het werk.

In de private sector spreekt men altijd over de bescherming van een vakbondsafgevaardigde. In onze sector worden vakbondsafgevaardigden ook beschermt (zie ook Syndicaal statuut). Maar dit mag niet het hoofddoel zijn om vakbondsafgevaardigde te worden. Er wordt van een vakbondsafgevaardigde wel verwacht dat die zich inzet voor zijn collega's en andere werknemers op het werkveld. De vakbondsafgevaardigde kan ook als spreekbuis fungeren om de problemen te duiden op de werkvloer.

Een vakbondsafgevaardigde staat ook niet alleen. Hij/zij krijgt via vergaderingen en vormingen veel achtergrond informatie die nuttig is bij de uitoefening van deze job.

 

Interesse? Neem contact met je gewestelijke secretaris and join the club.