Zorg
Lettertypes/grootte

De lange weg naar de fietspremie: een kort verslag

 

In september is het zover: vanaf dan hebben de werknemers van ons ziekenhuis recht op een fietsvergoeding ! Het is een publiek geheim dat het traject daar naar toe heel wat voeten in de aarde gehad heeft….

 
Reeds 10 jaar ijverden de vakorganisaties, met ACOD op kop, voor een fietspremie voor het personeel. Op regelmatige basis werd dit als agendapunt op het syndicaal overleg geplaatst.
Steevast werd dit voorstel door de algemeen directeur van tafel geveegd. De directie hield zijn been stijf en telkens liepen we spreekwoordelijk met ons hoofd tegen de muur.


Actieplan


De laatste jaren echter werd ACOD regelmatig door het personeel aangesproken. Sommigen gingen zelfs een stapje verder en namen op eigen initiatief contact op met de algemeen directeur, met eenzelfde negatief resultaat. Dit zette ACOD aan om de druk te verhogen en een actieplan uit te werken.
Een werkgroep werd in het leven geroepen . Een 6-tal ACOD-afgevaardigden, aangevuld met een ACOD- lid met expertise in de materie werkte een actieplan uit. Een eerste luik was het samenstellen van een document, waarin alle voordelen zowel voor de directie als voor het personeel uit de doeken gedaan werd. Wetenschappelijke studies werden geanalyseerd, andere ziekenhuizen werden gecontacteerd, het mobiliteitsplan van de stad Brugge werd onder de loep genomen en het stappenplan van bike-to-work werd grondig bestudeerd. Het werd een lijvig en sterk dossier.
Een voorbeeld uit onze argumentatie:
“Het is bewezen dat fietsende werknemers gemiddeld 1 dag per jaar minder ziek zijn. Eén ziektedag bespaart de werkgever gemiddeld €261. Fietsende werknemers voelen zich ook beter in hun vel en zijn aldus productiever….”


Kentering in dossier


Een tweede luik in ons actieplan was het afgeven en verdedigen van ons dossier bij de algemeen directeur. Bij het overleg  had ACOD een goed gevoel. Dit was voor ons een verrassing!  Onze algemeen directeur bleek nu wel oor te hebben naar onze vraag.
Was het door het prangend tekort aan parkeerplaatsen? Was het in tijden van milieumarsen en klimaatbetogingen nog geloofwaardig om geen fietspremie toe te staan? Was het doordat AZ Sint Jan als enig ziekenhuis in Vlaanderen  die nog geen fietsvergoeding aan zijn personeel gaf imago-schade zou oplopen?
Kortom, het derde luik in ons stappenplan ( actie voeren) moest ACOD niet meer uitvoeren.
We denken dat  bovenstaande elementen, een sterk dossier en de timing van ons actieplan er voor zorgden dat er kentering in het dossier kwam. En zo kreeg een never ending story zowaar nog een happy ending!

ACOD wil de werkgroep uitdrukkelijk bedanken voor hun inspanningen!
Ondertussen is het dienstorder met de modaliteiten omtrent de fietsvergoeding verschenen op intranet.