Provincie
Lettertypes/grootte

Eenmalige premie IFIC

 

ACOD heeft nog goed nieuws!!

Binnen afzienbare tijd wordt een éénmalige premie gestort aan de werknemers van de federaal gefinancierde openbare zorgsector (in hoofdzaak ziekenhuizen).
 
Deze premie vloeit voort uit het sociaal zorgakkoord 2017 – 2020 (openbare zorgsector) en is gerelateerd aan het voorziene budget voor IFIC (functieclassificatie – model).
 
Er werd in het sociaal akkoord voorzien dat het niet gebruikte IFIC budget 2018 kon worden aangewend voor een éénmalige premie.
 
Het Koninklijk besluit (KB 22.05.2019) met onder meer deze maatregel werd recent gepubliceerd (BS 07.06.2019) en daardoor kan de uitvoering nu gebeuren. Het Beheerscomité Sociale Maribel van de Overheidssector zal instaan voor de verdere uitvoering van deze maatregel.
 
Concreet: de premie bedraagt 236,00€ bruto voor een voltijds werknemer (en pro rata de arbeidstijd van een deeltijds werknemer) die op 01.01.2019 tewerkgesteld is in de betrokken sector.
 
De baremastudie met de medewerking van de geselecteerde openbare pilootziekenhuizen  is intussen al even aan de gang maar er is momenteel zeker geen sprake van een onmiddellijke invoering van het IFIC functieclassificatie – model…
 
De storting van deze eenmalige premie mag in principe verwacht worden vóór oktober 2019.
 
Voor details of bijkomende vragen over deze premie kan je terecht bij je gewestelijk kantoor.