Politie
Lettertypes/grootte

Geen calamiteitenschermen maar snelle tussenkomst hulpdiensten zal kijkfile doen afnemen.

 Volgens Vias zou het plaatsen van schermen die het zicht op een ongeval wegnemen de kijkfile in de tegengestelde rijrichting van de snelweg doen afnemen. Volgens hen zou deze eenvoudige oplossing de economische schade door kijkfiles kunnen doen dalen. Die bedraagt nu 1 miljard per jaar hebben ze zelf berekend. Ze verwijten de politie nu dat die de schermen nooit laten plaatsen door de civiele bescherming terwijl ze klaar liggen in hun kazernes.

Volgens ons heeft het inderdaad geen zin om bij een gewoon ongeval die calamiteitenschermen te laten aanrukken. Belangrijker is om elke niet structurele file goed te signaleren zodat er geen tweedelijns ongevallen gebeuren. Maar bovenal moet men zorgen dat de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen komen. En daar zit het grootste probleem. Met de huidige onderbezetting van de wegpolitie worden vaak minuten verloren omdat er gewoonweg geen ploeg beschikbaar is om snel naar de plaats van het ongeval te gaan of de vrije ploeg moet van zo ver komen dat ze zelfs op alarm te lang onderweg zijn.

Stel dat de ploeg die ter plaatse komt dan toch zou vragen om die schermen te plaatsen dan moet de civiele bescherming van Brasschaat of Luik naar de plaats van het ongeval. Want minister Jambon heeft alle andere kazernes van de civiele bescherming gesloten. Als er tussen Gent en Kortrijk een ongeval gebeurt is de kans groot dat alle voertuigen getakeld zijn voor de schermen er zijn. Maar de civiele bescherming moet de schermen niet alleen ter plaatse brengen, ook opzetten en nadien weer afbreken. Als je dan gaat kijken hoe lang het afbreken duurt, wat vermoedelijk evenveel kijkfile gaat veroorzaken als het ongeval, dan denk ik dat de federale politie gelijk heeft door te zeggen dat die schermen enkel meerwaarde hebben bij grote calamiteiten. 

Als men de kijkfiles wil verminderen door bij elk ongeval schermen te plaatsen moet men eerst zorgen dat iedereen snel ter plaatse kan zijn en ook dat de schermen eenvoudig en snel te plaatsen en af te breken zijn.