Politie
Lettertypes/grootte

Berichtgeving over schietincident op 27 augustus te Brussel zorgt voor verwarring.

Naar aanleiding van het schietincident in Brussel werd onze afgevaardigde Marc Duplessis geïnterviewd. Het artikel dat nadien gepubliceerd werd zorgde voor heel wat reacties omdat het artikel doet uitschijnen dat de politie aangeleerd wordt om te richten op de armen of de benen. Dat is niet wat onze afgevaardigde verteld heeft aan de journalist.

In de Standaard verscheen een interview met Marc Duplessis, één van onze ACOD afgevaardigden van Regio Brussel, aangaande het schietincident met dodelijke afloop in Brussel begin deze week. Marc heeft met het oog op het lopend onderzoek te allen tijde willen vermijden dat de pers zou schrijven dat de politiemensen doelbewust getracht hebben de verdachte te doden. Omdat dit een verkeerd beeld zou geven van de intenties van de betrokken collega’s en een foutief en nadelig element zou kunnen zijn in het onderzoek.

Hij heeft daarom aan de journalist trachten uit te leggen dat een schot dat tot gevolg heeft dat de verdachte zijn armen of benen niet meer kan gebruiken kan volstaan om het gevaar te stoppen. Maar dat men nooit bewust schiet met het oogmerk te doden.

Het is immers zeer moeilijk om een bewegende verdachte, die zelf voor dreiging zorgt, doelgericht te raken in de armen of benen. Het is dan ook normaal om centraal op het lichaam te richten, ook om te vermijden dat de kogel het doel zou missen en een niet bestemd doel zou raken.

Maar in het bewuste artikel werden de woorden van Marc zodanig geformuleerd dat het overkwam alsof de politie effectief zou leren om te richten op armen of benen. Verschillende collega’s waren zeer verbaasd dit te lezen en hebben hierop gereageerd via de sociale media. Wij begrijpen de commotie, maar willen benadrukken dat dit artikel niet weergeeft wat Marc heeft willen zeggen.