Politie
Lettertypes/grootte

Luchthavenpolitie wordt hard aangepakt in de media

Met verontwaardiging nemen we kennis van de artikelen, welke op zaterdag in de nationale pers verschenen zijn m.b.t een nieuw vernietigend rapport over de luchthavenpolitie.

We stellen ons de vraag welke nieuwe feiten dit opvolgingsrapport aan het licht heeft gebracht? Hoogstens dat bepaalde opvolgingspunten naar aanleiding van een vorige audit nog niet uitgevoerd werden, maar nog steeds lopende zijn. Wat ook niet anders kon gezien de dienst nog steeds zwaar onderbemand is en de directie op de luchthaven de handen vol heeft om met dit personeelstekort de werking van de dienst te verzekeren en de taken naar behoren uit te voeren.

We willen er op wijzen en beklemtonen, net zoals door het Federaal Parket werd bevestigd, dat de repatriëringen correct en humaan verlopen en dat er geen sprake is van “nieuwe” incidenten. Onze vakbond heeft overigens geen weet van tuchtvervolgingen op basis van het aanvankelijke rapport. Wat ons doet vermoeden dat geen enkele van de vroegere betichtingen bewezen kan worden. Dat nu wederom beweerd wordt dat ze naar luxe resorts gaan en hoerenlopers zijn verwondert ons dan ook ten zeerste!

De verwijderaars van de Federale Politie meermaals afschilderen als vakantiegangers en hoerenlopers op kosten van de gemeenschap, is er zwaar over. Heeft men al eens stil gestaan welke impact dit heeft op deze mensen en hun gezin? 

De moed zakt bij de verwijderaars in hun schoenen en men gaat in de toekomst geen kandidaten meer vinden om deze taak uit te voeren. 

In tegenstelling tot wat beweerd wordt, staan de verwijderaars van de Federale Politie zowel bij de luchtvaartmaatschappijen als de politiediensten van de Europese Unie hoog aangeschreven en worden ze geroemd om hun professionaliteit.

Daarnaast betreuren we dat we als vakbond het resultaat van dit onderzoek moeten vernemen in de pers. De algemene inspectie en de bevoegde ministers hebben als doel de werking van de federale politie te verbeteren. Wij willen hen dan ook uitnodigen op het Hoog Overlegcomité te komen uitleggen hoe het komt dat de resultaten van de audit gekend zijn door media terwijl de leden van het hoogste overlegorgaan voor de politie van niets weten. Wij vragen ons af waarop deze audit gebaseerd is en op dit moment kunnen we daar enkel naar gissen.

Samen met de leiding van de luchtvaartpolitie zoeken onze plaatselijke afgevaardigden dagelijks naar oplossingen voor de problemen waarmee deze zwaar onderbemande dienst geconfronteerd wordt. In deze moeilijke omstandigheden blijven de mensen hun best doen om op een humane manier de repatriëringen uit te voeren. We stellen ons ook vragen bij de achterliggende motieven aangaande deze mediacampagne.

Dergelijk beweringen die nooit aangetoond werden met concrete feiten doen eerder denken aan zwartmakerij. We zien daarnaast ook dat mensen die weinig of niets kennen van de verwijderingen, veranderingen trachten door te voeren die in strijd zijn met de veiligheidscriteria van de Federale Politie en met de internationale wetgeving. Een toevallige samenloop van omstandigheden of misschien is het de bedoeling om onze collega’s in een negatief dagbeeld te stellen om de repatriëringen in de toekomst weg te halen bij de Federale Politie. Ik durf er niet aan te denken, indien zwaar criminelen dienen gerepatrieerd te worden zonder politiebegeleiding.

Diederich Poisket
Vast afgevaardigde voor de politie van de ACOD
Regio Vlaams Brabant en Limburg