Politie
Lettertypes/grootte

Politieopleiding naar 3 jaar: realiteit of fictie?

Het is vandaag te lezen in verschillende kranten: "Politie vraagt opleiding van 3 jaar." Dit zou dan een internationaal erkend diploma opleveren. De opleiding zou doorgaan aan een 'gewone' hogeschool. Maar wat betekent dit voor onze toekomstige collega's en is dit voor de nabije toekomst?

Een jaar geleden werd dit project door Binnenlandse Zaken een eerste keer voorgesteld aan de politievakbonden. Wij hebben de voorzitter dan met meer vragen dan antwoorden teruggestuurd. We vragen nu al een half jaar om te komen toelichten in welke mate er al antwoorden zijn op onze vragen. Maar die confrontatie wordt duidelijk vermeden. Wij zijn er van overtuigd dat die antwoorden er nog steeds niet zijn en betreuren het dan ook dat we nu in de pers berichten moeten lezen die laten uitschijnen dat deze hervorming er snel zal aankomen. Want hoewel mensen die bij het project betrokken zijn ons willen doen geloven dat ze in september eigenlijk al zouden kunnen starten, is het nog lang niet zo ver.

We willen de problemen even op een rijtje zetten.

Bevoegdheid

Eerst en vooral is de een probleem met de bevoegdheid. Het politieonderwijs is wettelijk geregeld en valt onder Binnenlandse Zaken. Het programma ligt vast, ook wie de opleiding mag geven en ook het statuut van de aspiranten is bepaald. Maar wanneer men spreekt over een erkende bachelor dan heeft men het over het Departement Onderwijs en dat is niet federaal geregeld maar op Vlaams niveau. En hoewel Vlaanderen klaar is met de erkenning van zijn programma voor het politieonderwijs, is men dat in Wallonië nog niet. Nog lang niet. Het lijkt ons niet wenselijk om Vlaamse en Waalse aspiranten op een verschillende manier op te leiden om ze dan uiteindelijk hetzelfde werk te laten doen. En wat met Brussel, wie zal daar dan mogen werken? Men kon ons geen antwoord geven.

Selectieproeven

Een tweede vraag was, hoe het dan zit met de selectieproeven. Nu wordt door middel van een selectie bepaald wie de opleiding mag starten. Maar als we de plannen goed begrepen hebben, willen ze de eerste 6 maanden van de opleiding gemeenschappelijk maken met brandweer en politie, mogelijk aangevuld met andere opleidingen als bewakingsagent. Maar op welk moment zou de selectie dan plaatsvinden? Die vraag kon ook niet beantwoord worden. Want het lijkt mij niet mogelijk om iemand die aan een erkende 3-jarige opleiding start, na 6 maanden te laten weten dat ze de opleiding niet mogen verder zetten. Daarnaast zie je ook dat een groot deel van wie nu start aan de basisopleiding al een diploma heeft. Van de kandidaten die op 18-jarige leeftijd meedoen, slaagt een zeer kleine fractie in de selectieproeven. Voor mensen die uit het 7de jaar veiligheid komen is dat met moeite 3%.

Sociale promotie

Dan is er de onduidelijkheid over het voortbestaan van de sociale promotie. Bij de laatste selectie van de CG (het Commissariaat-Generaal) was er 1 kandidaat die gestart was als agent en die man is een zeer competente hoofdcommissaris geworden. Wij willen als ACOD absoluute garanties dat het systeem van de sociale promotie behouden blijft. Maar aangezien je een diploma middelbaar moet hebben om een opleiding hoger onderwijs te starten, kon men ons niet klaar en duidelijk uitleggen hoe dat recht op sociale promotie gewaarborgd werd. 

Verloning

En dan komen we bij het cruciale element in hele deze hervorming. Wij vinden niet genoeg geschikte kandidaten. Het feit dat men nu betaald wordt tijdens de opleiding is een grote troef om mensen, die om financiële redenen geen hogere studies kunnen aanvatten of afmaken, aan te trekken. Dat is ook een troef om mensen die al een diploma hebben en willen gaan werken, binnen te halen. Want zij willen starten met hun professionele carrière. Als we al deze mensen gaan verplichten om eerst nog eens 3 jaar onbetaald onderwijs te volgen, dan gaan we zeker niet genoeg geschikte mensen meer vinden.

Conclusie

Onze conclusie is dan ook dat wie dit wil doorvoeren eigenlijk twee doelen heeft. Dat is enerzijds besparen 'no matter how' en anderzijds de politie overhevelen van een federale bevoegdheid naar een Vlaamse bevoegdheid.

Het verwondert ons dan ook niet dat men met dit dossier niet naar de onderhandelingstafel durft komen. Want in zijn huidige vorm is dit voor ons onaanvaardbaar. Laat dat duidelijk zijn.