Politie
Lettertypes/grootte

ACOD doet een stakingsaanzegging voor de Verkeerspolitie in Provincie Antwerpen!

 Hoeveel doden moeten er nog vallen? Dat is de vraag die we ons stellen. Al jaren is er een personeelstekort bij de federale wegpolitie.  Ook in de provincie Antwerpen. De mensen doen er alles aan om dag en nacht de nodige patrouilles te voorzien, met talloze overuren tot gevolg. Dat is niet nieuw, maar nu is de werkdruk nog toegenomen door de interventies in verband met de transmigratie en worden er ook maatregelen genomen die ten koste gaan van de veiligheid van de politiemensen en de weggebruikers.

 

De wegpolitie is gespecialiseerd in verkeer. Wanneer iemand start bij de wegpolitie krijgt die niet alleen een intensieve rijopleiding maar ook een doorgedreven opleiding verkeerswetgeving. Deze mensen zijn dus gespecialiseerd in zwaar verkeer, ADR transport en interventies op snelwegen. Verkeer is hun specialiteit en die specialisten zijn hard nodig. Immers, als we kijken naar het aantal verkeersdoden, de materiële schade ten gevolge van ongevallen en de economische schade door de bijhorende files, dan kan je niet anders stellen dan dat verkeersveiligheid een absolute prioriteit moet zijn en er ook gespecialiseerd personeel moet zijn om de verkeersveiligheid te bevorderen. Dus ook het invullen van het kader van de wegpolitie en zorgen dat ze zich kunnen focussen op hun specialiteit, het  verkeer op de snelwegen, moet een absolute prioriteit zijn.

Maar door het grote personeelstekort is het bijna onmogelijk om dag en nacht voldoende mensen te vinden om de noodzakelijke patrouilles te verzekeren. En ook bij de gerechtelijke ploegen van de wegpolitie is het personeelstekort zo groot, twee mensen in plaats van 10, dat ook die gerechtelijke taken vaak door de verkeerspolitie uitgevoerd moeten worden. Bij de talloze interventies op parkings naar aanleiding van het aantreffen van transmigranten in vrachtwagens moeten deze specialisten verkeer zich daardoor vaak bezig houden met het opstellen van processen verbaal over mensenhandel en de vreemdelingenwetgeving. Wat hun specialiteit niet is en waar dan ook te veel tijd in kruipt. Tijd die ze niet kunnen spenderen aan de verkeersveiligheid.

In het kader van de Oosterweel verbinding heeft men ingeschat dat om de werken in goede banen te leiden 8 extra mensen nodig zijn voor de verkeerspolitie. De werken zijn ondertussen gestart maar die 8 mensen zijn er nog niet.

Om het grote personeelstekort op te vangen heeft men nu beslist om het aantal ploegen te verminderen.  Wij begrijpen dat men omwille van het personeelstekort in een vakantieperiode tijdelijke maatregelen neemt. Maar het kan niet dat deze maatregelen permanent worden. De ploegen zijn nu al overbelast en moeten door het schrappen van een ploeg, het werk van de ploeg die wegvalt er bij nemen. Dat maakt dat preventieve controle zo goed al onbestaande wordt. Er is dus dringend versterking nodig, zowel van de verkeersploegen als van de gerechtelijke ploegen.  Zodat de wegpolitie kan doen wat ze moeten doen en zich niet langer moet beperken tot het uitrijden naar dringende interventies.

Er is ook het aspect van de veiligheid van het personeel en van de weggebruiker. Het is absoluut noodzakelijk om bij een interventie op een snelweg deze interventie zo duidelijk mogelijk te signaleren aan de weggebruikers, zodat deze kunnen anticiperen op de gewijzigde verkeerssituatie. Dit moet bij elke niet-structurele file gebeuren. Bij een ongeval bijvoorbeeld zowel op de plaats van het ongeval als bij de staart van de file.

Het probleem is dat na de inzet van de botsabsorbeerder een factuur volgt en wanneer er geen hinderverwekker geïdentificeerd werd de rekening naar de WPR gaat. Daarom heeft men de beslissing over het inzetten van de botsabsorbeerder  aan de Vlaamse overheid gegeven, zodat de factuur die kant op gaat. Dat is een beslissing die de veiligheid van het personeel en de weggebruiker in het gedrang brengt. Dit moet veranderen, er moet steeds en snel signalisatie ingezet worden wanneer de mensen op het terrein dat vragen, ook als dat geld kost. De beslissing welke middelen worden ingezet moet bij de wegpolitie genomen worden.

Daarnaast heeft men zonder overleg beslist dat de terreinondersteuners vanaf september in een 12 uren systeem zullen gaan werken. Dit werd nergens overlegd, terwijl dergelijke wijzigingen op de onderhandelingstafel moeten komen.

Wij hebben daarom een stakingsaanzegging ingediend voor de wegpolitie in de provincie Antwerpen van 1 augustus tot 30 september 2019, met de vier vakbonden in gemeenschappelijk front, met duidelijke eisen.

  • Geen permanente afbouw van het aantal ploegen.
  • Geen afbouw van het aantal signalisatieploegen
  • Neen, tegen het uit de ploeg nemen van de terreinondersteuner om deze in een 12u dienst te zetten.