Politie
Lettertypes/grootte

Het personeelstekort bij de Gentse politie is dramatisch groot geworden en dat moet dringend veranderen. 

We hebben met de stakingsaanzegging voor de PZ Gent een duidelijk signaal gegeven dat de maat vol is. De huidige onderbezetting van het korps ondermijnt het welzijn van het personeel. Dit moet dringend veranderen. We kregen op het onderhandelingscomité van 26 juni 2019 van zowel de burgemeester als de korpschef alvast de belofte dat ze er alles aan zullen doen wat ze kunnen om het personeelstekort weg te werken. Er werden concrete beloften gedaan, genoeg op de stakingsaanzegging op te schorten. 

ACOD heeft op 18 juni in gemeenschappelijk front een stakingsaanzegging ingediend voor de PZ Gent voor de zomermaanden juli, augustus en september.

Maandag 24 juni hielden we een vakbondsactie op de gemeenteraad van Gent en op het onderhandelingscomité OCP 464 van 26 juni 2019 werd onze stakingsaanzegging besproken  te Brussel. Zowel de burgemeester als de korpschef waren aanwezig. Het krachtige signaal dat wij met deze aanzegging wilden geven is duidelijk overgekomen en goed begrepen door de overheid. De burgemeester en de korpschef zien de ernst van de situatie in en beloofden maatregelen.

Concreet zullen er voor het einde van het jaar nog 60 vacatures worden opengesteld waarbij de interventiedienst het hoofddoel is. Worden deze plaatsen niet ingevuld dan komt de PZ Gent opnieuw op de lijst van de “aspirantenmobiliteit “ waardoor het personeelstekort alsnog deels zou kunnen opgelost worden. Alle middelen zullen worden ingezet om het korps op volledige getalsterkte te krijgen.

De Burgemeester en de Korpschef hebben zich bovendien geëngageerd om op zeer korte termijn de interventiedienst te versterken en steun te geven. Ze willen er eveneens voor zorgen dat oneigenlijke politietaken worden afgestoten.

Mathias De Clercq, burgemeester,  zal eerstdaags de politiemensen van Gent toespreken om zijn actieplan te verduidelijken.

Het engagement van zowel de burgemeester als de korpschef heeft ertoe geleid dat de stakingsaanzegging werd opgeschort met een evaluatiemoment dat nog voor de Gentse feesten zal plaatsvinden.

Wordt vervolgd……