Politie
Lettertypes/grootte

Wie op 1 juli 2019 niet vast benoemd is zal nooit meer aanspraak kunnen maken op de toelagen en vergoedingen die door dit akkoord geschrapt worden. Dat is 1 van de nadelen van dit akkoord waarvan de eindbalans voor ACOD nog steeds negatief is. Want de laagste lonen krijgen geen opslag en blijven zo in het begin van hun carriere bij de politie onder de 14 euro per uur werken. Het minimumloon dat we  eisen voor iedereen.

 

Het sectoraal akkoord voor de politie werd vrijdag 10 mei goedgekeurd op de ministerraad. Dat betekent dat 19 vergoedingen en de competentiepremie voor het Calog personeel worden geschrapt. Het akkoord dat vorig jaar afgesloten was had eigenlijk niet via de ministerraad moeten passeren, maar dat bleek nodig omdat de minister van begroting en ambtenaren zaken (MR) had aangedrongen om de maaltijdcheques te schrappen alvorens ze zou tekenen. Om dat te vermijden is de minister van binnenlandse zaken via de ministerraad moeten gaan om deze minister buitenspel te zetten. 

Het is moeilijk te begrijpen dat de minister de maaltijdcheques niet wilde toekennen als je weet dat er eigenlijk al weinig gegeven werd en veel werd afgenomen. De maaltijdcheques waren het enige positieve voor veel mensen die zonder die cheques nog meer zouden verliezen. ACOD had als enige vakbond een negatief advies gegeven voor dit akkoord. En we staan nog steeds niet achter dit akkoord.

Onze eis was van bij het begin van de onderhandelingen duidelijk. Opslag voor iedereen, vooral voor de laagste lonen. Waarom? Wel, lees het artikel over de ‘Fight for 14’ op de website van onze kameraden van ABVV. Veertien euro per uur is voor ons het minimumloon dat iedereen die werkt zou moeten verdienen, ook bij de politie. Dat is nodig om volwaardig en menswaardig mee te kunnen als mens in deze maatschappij. Om een gsm te kunnen hebben, om je facturen voor water, verwarming en elektriciteit te kunnen betalen naast je huur of je lening. Om mobiel te kunnen zijn. Om na maanden werken ook eens op verlof te kunnen gaan. Om te zorgen dat je kinderen met een gevulde brooddoos naar school kunnen gaan. Om af en toe eens kleren te kunnen kopen of speelgoed voor je kinderen. Om niet te moeten leven van voedselbanken en giften. Om een echt pensioen te krijgen na een lange carrière. Om niet in de armoede te verzeilen.  

En ook bij de politie werken heel wat mensen voor minder dan 14 euro per uur. 

Een aspirant inspecteur van politie start aan minder dan 14 euro per uur en bereikt die grens pas na 2 jaar, wanneer zij al volop meedraaien in de eerste lijn. Voor een agent van politie en de beveiligingsagenten is het nog schrijnender. Zij moeten 6 jaar werken voor minder dan 14 euro per uur. Een Calog niveau D zit 18 jaar onder de grens van 14 euro en een niveau C 6 jaar. En al deze mensen krijgen met dit sectoraal akkoord geen opslag, niets. Enkel de maaltijdcheques die de minister van begroting dan nog wilde afnemen. Cheques van 6 euro, waarvoor 1.09 euro van je loon wordt gehouden en die ze pas krijgen in november 2022. Cheques die voor het Calog personeel eerst het verlies van de competentie toelage moeten compenseren en voor de operationelen eerst het verlies van de nabijheids- of andere toelage voorze iets opbrengen. 

Dit klopt niet denk je misschien, de inspecteurs krijgen toch opslag! Voor een inspecteur gaan de loonschalen B4 en B5 naar boven. Dus opslag ja, maar niet voor wie begint aan zijn carrière. Pas na 18 jaar werken zie je als inspecteur voor het eerst het effect van dit sectoraal akkoord op je wedde. Enkel de Calog B krijgen een volwaardige opslag van 3 % op alle schalen. Omdat bleek dat ze beduidend minder verdienden dan ambtenaren in andere sectoren. 

Dus neen, wij zijn niet blij met dit akkoord. We gunnen de mensen die wel opslag krijgen (Inspecteurs, hoofdinspecteurs en niveau B’s) deze van harte. Ze verdienen dit. Maar teveel collega’s blijven in de kou staan en daar kunnen wij als socialistische vakbond niet mee leven. Ook buiten de politie, ook onze kameraden in de lokale besturen, ook zij werken vaak voor minder dan 14 euro per uur. We moeten samen strijden over de grenzen van de sectoren heen. Alleen als we over de sectoren heen solidair zijn en samen vechten kunnen we iets bereiken. Voor onze partner, vrienden en familie voor iedereen. De keuze om wat je zelf krijgt te beschermen ten koste van je toekomstige collega’s, ten koste van de strijd van de kameraden in de andere besturen is een keuze die wij nooit zullen maken.  Daarom vinden wij dit nog steeds geen goed akkoord. Want nu hebben we een aantal zeer terechte toelagen laten schrappen en we hebben weinig in de plaats gekregen.  Toelagen die onze toekomstige collega’s nooit zullen krijgen. Dat zal hen tienduizenden euro’s kosten op hun hele carrière. En onze mensen in de lagere graden blijven voor minder dan 14 euro per uur werken, soms voor meer dan een derde van hun loopbaan. Neen, 10 mei is opnieuw een sombere dag voor de politie.