Politie
Lettertypes/grootte

De ACOD afgevaardigden in Limburg klagen al 3 jaar over de lekken bij de federale gerechtelijk politie. Er loopt dus duidelijk iets mis in de samenwerking met de regie der gebouwen. 

Bij regen moeten emmers het water opvangen dat door het dak lekt. Ook in het nieuwe gebouw van de brandweer regent het binnen. Dat zorgt voor een onveilige maar ook een onaangename werkomgeving. Ondanks onze herhaaldelijke vraag iets aan het probleem te doen raken de lekken maar niet hersteld. 

Onze vaste afgevaardigde voor de provincie Limburg heeft een interview gegeven op TV Limburg. De beelden spreken voor zich. Hier moet dringend iets gebeuren. Hoe langer men wacht hoe groter de schade en bijhorende kosten zullen zijn. Hoe groter ook het ongenoegen zal worden van de mensen die in deze gebouwen moeten werken. Als de lekken niet gedicht worden, zullen we aan de overheid vragen het gebouw onbruikbaar te verklaren. 

Klik hier om het interview op TV Limburg te zien.