Politie
Lettertypes/grootte

Eindejaarspremie uitbetaald op 13 december.

De eindejaarspremie wordt dit jaar uitbetaald op 13 december. Dat is het goede nieuws, op tijd om de cadeautjes te kopen dus. Het slechte nieuws is dat we nog steeds geen volwaardige eindejaarspremie krijgen. ACOD blijft eisen dat de eindejaarspremie een volwaardige 13 de maand zou worden.  

Het forfataire deel bedraagt dit jaar 753.39 euro. Het variabele deel bestaat uit twee delen. Enerzijds 2.5% van je bruto jaarloon zoals je dat in oktober van dit jaar ontving en anderzijds 7% van je maandloon van oktober. Maar dat laatste deel van je eindejaarspremie wordt zowel naar onder als naar boven beperkt, het schommelt grofweg tussen 170 en 350 euro. daarmee kom je niet aan de 13de maand die we zouden willen krijgen.