Politie
Lettertypes/grootte

Een centraal strijdpunt van de internationale arbeidersbeweging is het recht op een waardig minimumloon. In de Verenigde Staten heet deze breed gedragen campagne Fight for $15, voor 15 dollar bruto per uur. In Europa gaat het om Fight for €14. Ook bij de politie verdienen vele collega's geen 14 euro per uur.

Onze basisloonschalen dateren van 2001, dat is ondertussen al 18 jaar geleden. ACOD ijvert al heel wat jaren voor een opwaardering van de verouderde loonschalen, zeker wat de lagere niveaus betreft.
Bij de politie.....

Hoe zit het concreet?

- In het D-niveau duurt het maar liefst 18 jaar om boven de 14 euro geraken.

- In het C-niveau moet je 6 jaar ploeteren om boven de 14 euro te overstijgen.

Ook operationele collega's beginnen aan een loon lager dan 14 euro. Een agent van politie of beveiligingsagent van politie doet er 6 jaar over om boven de 14 euro per uur te geraken. Een beginnend inspecteur verdient de eerste twee jaar ook nog minder dan €14. Het gaat dus niet enkel om administratieve functies.

Collega's van de politie,.... let's fight for €14.