Politie
Lettertypes/grootte

De financiering van de lokale politie blijkt weerom problematisch!

De Brusselse en Waalse verenigingen van de steden en gemeenten stappen naar de Raad van State om de loonsverhoging vastgelegd in het sectoraal akkoord van juni ongedaan te maken. De Vlaamse steden en gemeenten kiezen er voor om een politieke oplossing te vragen. Want die steden en gemeenten hebben onvoldoende budgettaire ruimte  om deze meerkost ontstaan door de loonsverhoging  te betalen. De Kul norm die moet bepalen wat de federale bijdrage is aan de lokale besturen om hun lokale politie te betalen sluit al jaren niet meer aan bij de realiteit. De nieuwe federale regering zal oplossingen moeten zoeken om de loonlast voor de lokale politie betaalbaar te houden voor de lokale besturen.

Als we kijken naar dat sectoraal akkoord  van juni zijn er een aantal besparingsmaatregelen en een aantal extra uitgaven. De besparing zit vooral in het wegvallen van een aantal premies en vergoedingen voor de nieuwe rekruten. Het is net de federale politie waar de meeste van deze premies toegekend worden en die dus ook het meest profiteert van deze maatregel. De lokale besturen zullen vooral de stijging van de lonen van de inspecteurs en hoofdinspecteurs voelen en de toekenning van de maaltijdscheques aan het volledige personeel. Als je dan weet dat een deel van het politiepersoneel helemaal geen loonopslag heeft gekregen, terwijl hun lonen al 18 jaar niet gestegen zijn. Dan kan je niet anders dan concluderen dat er dringend maatregelen moeten komen om te zorgen dat ook de lokale besturen al hun personeel een waardig loon kunnen bieden. Want niet alleen de politie mensen maar ook de rest van het personeel in de lokale besturen wacht al jaren op een loonopslag die er maar niet komt.