Politie
Lettertypes/grootte

ACOD vraagt duidelijkheid over de financiering van de NAVAP voor de politie in 2020. 

Wat vast ligt is dat de NAVAP mogelijk blijft zolang er geen akkoord is over de zware beroepen. En dat is er nog lang niet. De kost van de NAVAP voor de lokale besturen wordt financiƫel ondersteund door de federale overheid. Dit budget moet jaarlijks goedgekeurd worden. Maar het KB waarin het budget voor 2020 wordt vastgelegd is er nog niet. ACOD heeft daarom aan de vertegenwoordiger van de minister gevraagd om duidelijkheid te brengen over de financiering voor 2020.

 

Dat het optrekken van de pensioenleeftijd van het politiepersoneel naar 67 niet realistisch is, staat voor ons vast. Er moet een goede regeling zijn die, zonder dat mensen moeten inleveren voor hun pensioen, het mogelijk maakt om vroeger te stoppen.

Momenteel biedt de NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan het pensioen) die optie. Wij willen dat de mensen gerust kunnen zijn wanneer ze die optie kiezen en niet gedurende 4 jaar over hun schouder moeten kijken of ze toch niet opnieuw opgeroepen zullen worden om het werk te hervatten. Dat de financiering voor volgend jaar nog niet rond is zorgt voor onzekerheid. Wij vragen de minister dan ook om die onzekerheid dringend weg te nemen, niet alleen voor 2020 maar ook voor de volgende jaren. 

De vertegenwoordiger van de minister heeft ons beloofd om op onze volgende ontmoeting begin oktober een stand van zaken te geven. Wij berichten hierover op onze ledensite zodra we nieuws hebben.