Brandweer
Lettertypes/grootte

Hulpverleningszone Fluvia in administratieve staking

 Sinds de opstart van de hulpverleningszones in 2015, blinkt de hulpverleningszone Fluvia (Kortrijk en omgeving) uit in wanbeleid. Het arbeidsreglement werd door de minister vernietigd, een personeelsplan is er niet, een toekomstvisie ontbreekt.

 Zo ontstaat er een chronisch tekort aan beroepsbrandweerlui en vrijwilligers en administratieve ondersteuning. Dit brengt de veiligheid van zowel het brandweerpersoneel als de burgers in gevaar. De hulpverleningszone Fluvia kan immers niet meer voldoen aan het koninklijk besluit van de minimale middelen, dit is de minimumnorm die noodzakelijk is om op een veilige, adequate en kwaliteitsvolle manier op te treden.

 Het vernietigend rapport van de brandweerinspectie, dat met een beschuldigende vinger naar de leiding wijst, bracht geen soelaas. De ellende houdt aan en de hulpverleningszone onderneemt geen enkele poging om beterschap te brengen.

De verschillende acties die het personeel reeds ondernam, kenden geen enkel gehoor bij de verantwoordelijken.  De politieke en ambtelijke leiding bleef oorverdovend stom en doof.

Het operationeel personeel kan en wil niet langer lijdzaam toezien.

Vanaf woensdag 29 mei 2019 zal er 'administratief gestaakt' worden voor onbepaalde duur. Met deze zoveelste actie van het personeel hopen ze de politieke leiding de ogen te openen om dusdanig kentering teweeg te brengen.

 De acties zullen in geen geval de veiligheid van de burgers in het gedrang brengen. Het wanbeleid is immers al erg genoeg.

 

Klik hier voor de reportage van Focus TV.