Brandweer
Lettertypes/grootte

Behalen of verlenging van het Federaal Geschiktheidsattest

Behalen van attest 

Om te kunnen solliciteren bij een hulpverleningszone heb je een Federaal Gezondheidsattest nodig.

Om dit attest te behalen moet je in 3 modules slagen. Alle testen moet je afleggen in dezelfde politieschool.

De eerst module bestaat uit een competentietest, de tweede uit een operationeel handvaardigheidstest, de derde uit een reeks lichamelijke proeven.

Het Federaal Geschiktheidsattest is voor onbepaalde duur geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven. Die is geldig voor twee jaar.

 

Verlengen van attest

Voor diegenen die al een Federaal Geschiktheidsattest bezitten, is er nu de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de verlenging van het gedeelte fysieke geschiktheidsproeven. Omdat de plaatsen beperkt zijn, is het wenselijk om snel actie te ondernemen. Volzet is immers volzet.

 

Inschrijven

De kandidaten die zich willen inschrijven om de proef/proeven af te leggen, kunnen dit vanaf 5 juli 2019 doen via www.ikwordbrandweer.be.

 

Info Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

[C − 2019/41137]

Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven (basiskader en middenkader en hoger kader)

1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven

De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidaten die de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest (basiskader en middenkader en hoger kader wensen te verlengen, worden georganiseerd :

- Op 5 oktober 2019, in de provincie Vlaams-Brabant, PIVO - Opleidingscentrum voor de brandweer, Poverstraat 75, 1731 Asse

(proeven in het Nederlands).

2. Inschrijvingen

PIVO : Proef 5 oktober 2019

- De inschrijving is mogelijk vanaf 5 juli 2019 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. Om organisatorische redenen worden de inschrijvingen afgesloten wanneer er 15 kandidaten per sessie zijn ingeschreven.

- De inschrijvingen worden op 22 september 2019, of indien de sessievolzet is, afgesloten.

- U dient zich elektronisch in te schrijven via volgende site : www.ikwordbrandweer.be